1. Bună ziua. Deci să concretizăm faptul că ricipisa pe care o aveți a fost întocmită manual (scris de mâină) de persoana care a luat banii cu împrumut, aceeasta e foarte important dat fiind faptul că deseori debitorul nu-și recunoaște datoria, iar dumneavoastră aveți tot dreptul să efectuați o expertiRead more

  Bună ziua.
  Deci să concretizăm faptul că ricipisa pe care o aveți a fost întocmită manual (scris de mâină) de persoana care a luat banii cu împrumut, aceeasta e foarte important dat fiind faptul că deseori debitorul nu-și recunoaște datoria, iar dumneavoastră aveți tot dreptul să efectuați o expertiză grafologică, unde se va stabili dacă scrisul e sau nu a debitorului. Încă un detaliu foarte important din ce trebuie să conțină o recipisă e datele personale atât creditorului (persoanei ce împrumută banii) cât și a debitorului (persoana care primește banii), adică: nume, prenume, datele din buletin: serie, număr, codul personal, data eliberării, oficiul şi data la care acesta expiră, domiciliul actual. Recipisa trebuie să contină suma pe care ați împrumutat-o, scrisă cu litere şi cifre, data la care datoria ajunge la scadenţă (întoarsă), data şi semnătura debitorului.
  În ziua în care datoria a ajuns la scadenţă, dumneavoastra înainte de a vă adresa în instanţa de judecată, veți expedia debitorului o somaţie de plată, cu propunerea de a achita datoria, indicând concomitent şi consecinţele negative ale neplăţii datoriei: încasarea procentelor, taxa de stat, cheltuielile pentru asistenţa juridică suportate etc.
  În cazul în care debitorul nu întoarce datoria până la data limită indicată în somaţie, dumneavoastră sunteți în drept să vă adresați în instanţa de judecată cu o acţiune privind încasarea forţată a datoriei, iar în conformitate cu Articolul 872. Codul Civil al RM
  (1) În cazul în care împrumutatul nu restituie în termen împrumutul, împrumutătorul poate cere pentru întreaga sumă datorată o dobîndă în mărimea prevăzută la art. 619 dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
  Deasemenea vă puteți adresarea în instanţă în procedura de ordonanţă. Acest fapt înseamnă că dumneavoastră depuneți o cerere în judecată, achitând doar 50% taxa de stat, apoi judecătorul singur ia decizia, fără să cheme părţile şi în afara unei şedinţe de judecată. Judecătorul va emite ordonanţă judecătorească, şi o expediază debitorului. Dacă timp de 10 zile debitorul nu depune obiecţii, se emite al doilea exemplar al ordonanţei, care este şi titlu executoriu.
  Cu titlul executoriu obţinut, dumneavoastră vă adresați la un executor judecătoresc care va pune în executare dispoziţiile cu caracter civil din titlul executoriu prin toate căile legale.
  Și desigur trebuie să cunoașteți că, de regulă, procesele judiciare sunt foarte anevoioase şi de lungă durată. De aceea, ar fi bine, înainte de a vă adresa în instanţa de judecată, să încercaţi soluţionarea litigiului pe cale amiabilă.

  See less
 2. Vedeți pct 121 (6) lit. e din Regulamentul circualției rutiere http://lex.justice.md/md/331491/ Art. 228 alin. (6) din Codul Contravențional prevede și amenda pentru exploatarea vehiculelor cu suprafețele de geam ale portierelor din față umbrite, aici http://lex.justice.md/md/330333/

  Vedeți pct 121 (6) lit. e din Regulamentul circualției rutiere http://lex.justice.md/md/331491/

  Art. 228 alin. (6) din Codul Contravențional prevede și amenda pentru exploatarea vehiculelor cu suprafețele de geam ale portierelor din față umbrite, aici http://lex.justice.md/md/330333/

  See less
 3. Drepturile consumatorului în cazul neconformităţii produsului sunt prevăzute de Art.18 din Legea Nr.105 din 13-03-2003 privind protecţia consumatorilor, care prevede că: 1. vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice neconformitate existentă la momentul când a fost livrat produsul. PRead more

  Drepturile consumatorului în cazul neconformităţii produsului sunt prevăzute de Art.18 din Legea Nr.105
  din 13-03-2003 privind protecţia consumatorilor, care prevede că:
  1. vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice neconformitate existentă la momentul când a fost livrat produsul. Prevederile prezentului alineat se aplică și produselor cu elemente digitale.
  2. În cazul unei neconformităţi, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate gratuit, prin reparare sau înlocuire, conform alin. (3)–(12), ori să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului sau restituirea contravalorii pentru acest produs prin rezoluţiunea contractului, în condiţiile alin. (14)–(16) şi (20).
  3. Consumatorul are dreptul, la opţiunea sa, de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau înlocuirea acestuia, gratuit în fiecare caz, cu excepţia situaţiei în care măsura reparatorie respectivă este imposibilă sau disproporţionată.
  4. Termenul „gratuit”, prevăzut la alin. (2) şi (3), se referă la toate costurile necesare aducerii produsului la conformitate, inclusiv costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, pentru materialele utilizate şi ambalare.

  În conformitate cu prevederile Art.18 alin.(13) din Legea Nr.105 din 13-03-2003 privind protecţia consumatorilor, consumatorul nu poate solicita înlocuirea produselor în cazul produselor second-hand.

  În conformitate cu prevederile Art.18 indice 3 din Legea Nr.105 din 13-03-2003 privind protecţia consumatorilor:
  (1) Vânzătorul răspunde față de consumator pentru orice neconformitate existentă în momentul livrării produsului și/sau prestării serviciului, constatată în termen de doi ani de la data livrării.
  În cazul în care vânzătorul a stabilit un termen de garanţie comercială mai mare decât cel de garanţie legală de conformitate de 2 ani, răspunderea vânzătorului, conform prevederilor art.18, este angajată dacă neconformitatea apare în cadrul termenului de garanţie comercială oferit.
  (2) Pentru produsele a căror durată de funcţionare este mai mică de 2 ani, termenul prevăzut la alin.(1) se reduce la această durată.
  (3) În cazul produselor second-hand, vânzătorul și consumatorul pot conveni asupra unor condiții contractuale sau acorduri având o perioadă de răspundere contractuală sau un termen de prescripție mai scurt decât cel menționat la alin. (1), (2), (13) și (14), cu condiția ca astfel de perioade ori termene mai scurte să aibă o durată de minimum un an.
  (4) Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre neconformitate în termen de până la 2 luni de la data la care a constatat-o.

  See less
 4. 2 luni de valabilitate a buletinului/pasaportului vechi ....totodata nu este prevazute vreo sanctiune pentru schimbarea acestuia inafara termenului ! Dupa 2 luni apar un sir de impedimente in ce priveste buletinul /pasaportul d-stra la organele competente , de aceea recomand sa va incadrati in acestRead more

  2 luni de valabilitate a buletinului/pasaportului vechi ….totodata nu este prevazute vreo sanctiune pentru schimbarea acestuia inafara termenului ! Dupa 2 luni apar un sir de impedimente in ce priveste buletinul /pasaportul d-stra la organele competente , de aceea recomand sa va incadrati in acest termen chiar daca IDNP ramine acelasi !

  See less
 5. Buna ziua. În timpul căsătoriei, dacă unuia din soți i se face o donație sau el prin moștenire capătă unele bunuri, ale căror valoare nu a fost modificată prin investiții suplimentare rămâne a fi proprietatea acelui soț.

  Buna ziua. În timpul căsătoriei, dacă unuia din soți i se face o donație sau el prin moștenire capătă unele bunuri, ale căror valoare nu a fost modificată prin investiții suplimentare rămâne a fi proprietatea acelui soț.

  See less
 6. http://lex.justice.md/md/326614/ 13. Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să corespundă vîrstei: de 16 ani - pentru subcategoriile A1 şi B1; de 18 ani - pentru categoriile B, BE, H şi subcategoriile A2, C1, CRead more

  http://lex.justice.md/md/326614/

  13. Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) să corespundă vîrstei:
  de 16 ani – pentru subcategoriile A1 şi B1;
  de 18 ani – pentru categoriile B, BE, H şi subcategoriile A2, C1, C1E;
  de 20 ani:
  pentru categoria A, în cazul în care persoana face dovada conducerii pe o perioadă de cel puţin 2 ani pe un motociclu din subcategoria A2;
  pentru conducerea triciclului cu o putere ce depăşeşte 15 kW;
  de 21 ani – pentru categoriile C, CE, F, I şi subcategoriile D1, D1E;
  de 24 ani – pentru categoria A, D şi DE;
  b) să fie aptă din punct de vedere psihofiziologic intelectual pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice;
  c) să fie aptă din punct de vedere medical pentru a conduce autovehicule din categoriile/subcategoriile pentru care solicită examinarea;
  d) să facă dovada că a absolvit cursurile unei şcoli, organizate de unităţi licenţiate, în condiţiile legii.

  Între timp puteți frecventa școala auto de la 16 ani cu susținerea examenului intern după care ulterior să așteptați vârsta de 18 ani și să plecați direct la cel extern.

  See less
 7. Buna ziua. Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei prevede la art 14: (http://lex.justice.md/md/312749/) Articolul 14. Scoaterea şi excluderea din evidenţa militară (1) Sînt scoşi din evidenţa militară cetăţenii care: a) îndeplinesc serviciul militar sau un alt serviciu asRead more

  Buna ziua. Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei prevede la art 14:
  (http://lex.justice.md/md/312749/)
  Articolul 14. Scoaterea şi excluderea din evidenţa militară
  (1) Sînt scoşi din evidenţa militară cetăţenii care:
  a) îndeplinesc serviciul militar sau un alt serviciu asimilat, potrivit legislaţiei, cu serviciul militar – pe perioada îndeplinirii acestui serviciu;
  b) sînt condamnaţi la privaţiune de libertate – pînă la expirarea termenului de privaţiune;
  c) pleacă peste hotarele Republicii Moldova pe un termen de peste 30 zile – pînă la revenirea în ţară.
  (2) Sînt excluşi din evidenţa militară cetăţenii care:
  a) sînt recunoscuţi de către comisiile medico-militare inapţi, conform stării de sănătate, pentru serviciul militar pe timp de pace şi de război;
  b) au atins vîrsta-limită de aflare în rezervă;
  c) au pierdut cetăţenia Republicii Moldova;
  d) domiciliază permanent peste hotarele Republicii Moldova;
  e) au rang religios;
  e1) au executat serviciul civil;
  De încorporare în serviciul militar în termen se scutesc cetăţenii Republicii Moldova care:
  1. Sînt recunoscuţi, după starea sănătăţii, inapţi pentru serviciul militar în timp de pace.
  2. Au absolvit instituţii de învăţământ superior.
  3. Nu au fost recrutaţi în serviciul militar în termen pînă la împlinirea vârstei de 27 de ani.
  4. Satisfac serviciul de alternativă, serviciul militar prin contract sau serviciul în sistemul penitenciar al Ministerului Justiţiei.
  5. Sînt domiciliaţi permanent în străinătate.
  6. Au fraţi ce au decedat în timpul satisfacerii serviciului militar în termen. Este scutit următorul frate care ar urma să fie încorporat, însă asemenea recruți pot să nu exercite acest drept.
  7. Prin decizia instanţei judecătoreşti sunt condamnaţi la pedeapsă privativă de libertate, condamnaţi cu suspendarea pedepsei şi eliberaţi în mod condiţional din locurile de detenţiune urmând să fie plasaţi în mod obligatoriu în câmpul muncii.
  8. Au rang religios.
  De încorporare pentru pregătire militară obligatorie se scutesc cetăţenii care:
  1. Sînt recunoscuţi, după starea sănătăţii, ca inapţi pentru serviciul militar pe timp de război şi scoşi de la evidenţa militară.
  2. Satisfac serviciul de alternativă sau serviciul militar prin contract.
  3. Sînt domiciliaţi permanent în străinătate.
  4. Au rang religios.
  Despre Amânarea încorporării Legea despre obligaţiunea militară şi serviciul militar al
  cetăţenilor Republicii Moldova prevede la art. 18:
  Articolul 18. Amînarea încorporării
  Amînarea încorporării poate fi permisă cetăţenilor numai de către comisiile de încorporare din motive familiale, de sănătate, în legătură cu necesitatea continuării studiilor, desfăşurării activităţii de deputat şi în alte temeiuri prevăzute de legislaţie
  Amînarea încorporării din motive familiale se permite recrutului care poartă de grigă membrilor familiei ce au nevoie de ajutorul şi îngrigirea altei persoane, indiferent de faptul dacă recrutul locueşte împreună cu ei sau aparte, în următoarele cazuri:
  – dacă nu există alte persoane, obligate, în conformitate cu legislaţia, să întreţină aceşti membri ai familiei şi să le poarte de grijă;
  – dacă aceşti membri ai familiei nu se află în întreţinerea deplină a statului.
  Membrii familiei recrutului care au nevoie de ajutorul altei persoane şi care se iau în considerare la determinarea dreptului de a i se amîna încorporarea din motive familiare sînt: soţia, tatăl, mama, bunelul, bunica recunoscuţi în modul stabilit ca avînd nevoie de ajutorul unei alte persoane şi de îngrijire, fraţii şi surorile în vîrstă de pînă la 18 ani care nu lucrează sau mai în vîrstă, dacă aceştia din urmă au devenit invalizi de grupa I sau a II-a înainte ca recrutul să fi împlinit 18 ani.
  Amînarea încorporării din motive familiale se permite de asemenea recrutului care întreţine un copil în vîrstă de pînă la 3 ani sau mai mare, dar pe care îl creşte fără mamă (tată), doi sau mai mulţi copii, precum şi persoane în a căror întreţinere s-a aflat recrutul în legătură cu moartea părinţilor sau cu boala lor îndelungată înainte de a fi împlinit 18 ani.
  Amînarea încorporării din motive de sănătate se permite recruţilor care, conform examenului medical, sînt recunoscuţi inapţi temporar pentru serviciu militar.
  Amînarea încorporării în legătură cu necesitatea continuării studiilor se permite recruţilor care îşi fac studiile în instituţii de învăţămînt superior, mediu de specialitate, profesional tehnic şi de cultură generală, inclusiv în şcoli serale, pînă la absolvirea instituţiilor de învăţămînt respective.
  Amînarea încorporării în legătură cu necesitatea desfăşurării activităţii de deputat se permite recruţilor aleşi în funcţii elective în organele puterii de stat, pînă la expirarea mandatului lor de drept. Amînarea încorporării se permite şi cetăţenilor faţă de care se efectuează anchetă prealabilă sau cercetare penală sau a căror cauză penală se examinează în instanţa judecătorească, pînă la încetarea urmăririi penale sau pînă la adoptarea hotărîrii de către instanţa judecătorească.

  See less